Visi & Misi


OBJEKTIF MAJLIS DAERAH SARIKEI

 • Mempergiat pembangunan bandar dan luar bandar bagi memperkukuhkan sosio-ekonomi secara holistik untuk kesejahteraan dan pembangunan komuniti
 • Memperkukuh dan memantapkan sumber hasil Majlis bagi merancang pembangunan infrastruktur serta kemudahan awam dan perlaksanaan program serta aktiviti bagi meningkatkan kualiti kehidupan komuniti setempat.
 • Mempertingkat keupayaan dan kapasiti majlis bagi memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan kepada orang awam.
 • Menyediakan kemudahan awam dan perkhidmatan perbandaran bagi meningkat kualiti kehidupan komuniti di dalam kawasan pentadbiran MD Sarikei.
DASAR KUALITI
Majlis komited ke arah memberikan perkhidmatan asas yang berkualiti secara profesional selaras dengan objektif untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan ditambahbaik secara berterusan.

Dasar ini dapat dicapai melalui :
i.    Penambahbaikan perkhidmatan asas secara berterusan dalam bidang
      kuasa selaras dengan dasar-dasar serta matlamat Kerajaan.
ii.   Mematuhi kehendak standard SPK (MS ISO 9001:2015)
iii.  Mewujudkan suasana kerja yang kondusif.
iv.  Meningkatkan modal insan yang berkualiti dan kompeten.

 
VISI
Pembangunan lestari, komuniti sejahtera
MISI
Kami komited meningkatkan kesejahteraan hidup komuniti melalui perkhidmatan perbandaran yang lestari

TAGLINE
Empowering Community

 

OBJEKTIF BAHAGIAN
   
  Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Komuniti
   
 • Mewujudkan sistem kawalan pengurusan modal insan yang cekap dan berkesan ke arah perkhidmatan yang berkualiti mantap dan berintegriti.
 • Memupuk semangat kerja berpasukan dan kekitaan serta motivasi di kalangan wargakerja
 • Memantapkan produktiviti perkhidmatan dan kepuasan pelanggan.
 • Menerapkan amalan 5S sebagai budaya kerja yang berterusan
     
  Seksyen Kewangan
   
 • Membina akauntabiliti Majlis melalui pengurusan sistem belanjawan, kewangan dan perakaunan yang cekap dan berkesan.
   
  Bahagian Kejuruteraan
   
 • Menyediakan infrastruktur dan kemudahan asas yang terancang serta menyediakan landskap yang cantik dan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan asas yang berterusan
     
  Bahagian Kesihatan dan Perkhidmatan Bandar
   
 • Memastikan persekitaran perbandaran dalam keadaan bersih, selesa dan selamat
 • Menyedia kemudahan sosio-ekonomi yang selesa dan terkawal
 • Mengawal aktiviti pelbagai jenis perniagaan.
     
  Bahagian Penilaian dan Pencukaian
   
 • Meningkatkan kutipan hasil majlis dan mengurangkan tunggakan cukai taksiran.
     
  Bahagian Penguatkuasa
   
 • Memberikan perkhidmatan penguatkuasaan dengan tegas, bertanggungjawab, berwibawa, amanah adil dan saksama semasa melakukan pemeriksaan.
     
  Seksyen Perpustakaan
   
 • Mengurus dan membangunkan sumber-sumber ilmu termasuk penyediaan pusat rujukan yang selesa serta perkhidmatan perpustakaan bergerak dan perkhidmatan e-Pustaka yang dilengkapi dengan teknologi ICT.
 • Menggalakkan komuniti berbudaya membaca, berilmu dan celik IT.