PIAGAM PELANGGAN


1  

“Occupation Permit” hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas penerimaan Borang F.

2

Sampah domestic dikutip sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang ditetapkan oleh Majlis.

3

Permohonan lesen yang lengkap diproses dan diluluskan dalam tempoh 90 hari bekerja.

4

Semua bil cukai taksiran dihantar dihantar tiga (3) bulan sebelum tarikh akhir pembayaran yang diwartakan.

5

Memberi respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dan status pelaksanaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

Piagam Pelanggan (Dalaman)