Tiada Rekod.

Perutusan Pengerusi


Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada Pentadbir Laman Web Rasmi Majlis Daerah Sarikei di atas komitmen serta usaha beliau dalam membangunkan Laman Web Rasmi Majlis Daerah Sarikei.

Usaha ini adalah selari dengan perkembangan semasa dalam era teknologi dan komunikasi sebagai salah satu saluran komunikasi untuk menyampaikan maklumat am dan terkini mengenai Majlis Daerah Sarikei kepada masyarakat luar. Portal ini dapat membantu Majlis Daerah Sarikei dalam memperkenalkan organisasi, peranan, fungsi serta perkhidmatan yang disediakan oleh pihak Majlis kepada masyarakat luar.

Sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada anda semua yang sudi melayari portal kami.

 

Wong Zee Yeng
Pengerusi
Majlis Daerah Sarikei