Borang Kajian Kepuasan Pelanggan

Majlis ini dalam usaha untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada semua

pelanggan. Bagi mencapai tujuan tersebut dipohon kerjasama  tuan/puan untuk

memberi maklum balas dengan melengkapkan borang kajian tersebut seperti

dalam link di bawah :

Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualiti Perkhidmatan 

Sila kembalikan borang yang telah lengkap diisi ke Majlis ini melalui salah satu

kaedah berikut :

(1) Serahan borang di Kaunter Khidmat Pelanggan Majlis Daerah Sarikei.

(2) Hantar melalui faks ke nombor 084-653702 ATAU 

(3) Emel kepada mdsarikei@sarawak.gov.my