Prosedur Pengeluaran Permit Penjaja Sementara/Peniaga Kecil

Prosedur Pengeluaran Permit Untuk Penjaja/Peniaga Kecil di Daerah Sarikei

Prosedur Pelesenan PK-PBT-BKA(L)-06 Pengurusan Permit

1 JENIS-JENIS PERMIT PENJAJA/PENIAGA KECIL DAN WAKTU OPERASI
   

2

.

CARA MEMOHON
    Dapatkan Borang Permohonan dari Kaunter Bahagian Kesihatan Awam atau boleh muat turun Borang PK-PBT-BKA(L)-06 di sini dan dihantar kepada Setiausaha, Majlis Daerah Sarikei setelah lengkap diisi beserta dokumen sokongan.

3

.

MEMPROSES PERMOHONAN
   

4

.

P
ENGELUARAN PERMIT PENJAJA/PENIAGA KECIL
    Permohonan yang berjaya akan diberi Permit Perniagaan seperti yang berikut :


5

.

SYARAT-SYARAT PERMIT PERNIAGAAN SEMENTARA
    Untuk paparan syarat-syarat permit perniagaan sementara bagi penjaja/peniaga kecil
(Klik di sini)

6

.

CAJ BAYARAN PERMIT