Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
 
 
 
 
 
Piagam Pelanggan
2016|2017|2018|

1(a) Memberi respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat (24) jam
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

1(b) Status perlaksanaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari bekerja da
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
35%
100%
91%
85%
85%
70%
79%
93%
83%
91%
100%
88%

Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada agensi luar / seksyen da
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Pelan bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh tidak melebihi empat belas (14)
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
0%
100%
100%
100%
0%

“Occupation Permit" hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
0%

Semua tuntutan bayaran dibayar dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Sampah domestik dikutip sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang di
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Buku baru yang diperolehi melalui perolehan Pihak Berkuasa Tempatan dan pinjaman berkelompok diprose
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
0%
0%
100%
100%
0%
100%
0%
100%
0%

Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan / pelanggaran
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Keputusan permohonan lesen perniagaan dikeluarkan dalam masa tiga (3) hari bekerja.
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%

bil cukai taksiran dihantar kepada pelanggan selewat-lewatnya pada 30 April dan 30 September pada se
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Minit Mesyuarat Majlis hendaklah disediakan dan diedarkan dalam masa tujuh (7) hari bekerja.
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Sekurang-kurangnya 95% pegawai Gred 22 dan ke atas menghadiri latihan sekurang-kurangnya 42 jam seta
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
100%
100%
0%

Melaksanakan program pembangunan komuniti bersama penduduk / badan bukan kerajaan mengikut jadual ya
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Sekurang-kurangnya lapan puluh lima peratus (85%) jumlah projek pembangunan yang diluluskan siap dil
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%